MONITOR DE LLEURE

CURS DE MONITORS/ES D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL

El curs de monitors/es està dissenyat per aconseguir el  Títol Oficial de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el  Lleure Infantil i juvenil.

Continguts i estructura

El curs de monitors/es s’impartirà en modalitat semi-presencial i s’estructurarà de la següent manera:

Etapa lectiva (100 hores presencials + 50 hores a distància*)

M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure infantil i juvenil.

*Per accedir a la part a distància, l’alumne rebrà unes claus d’accés el primer dia de curs, i podrà realitzar la formació corresponent a cada mòdul en les dates estipulades a la presentació del curs amb el tutor/a.

Etapa pràctica (160 hores)

L’alumne haurà de buscar el centre de pràctiques, que haurà de ser una entitat o empresa que: tingui un director/a de lleure titulat/da, un equip de monitors/es i un grup d’infants estable i un projecte educatiu.

Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà de lliurar la memòria de pràctiques.

Requisits per accedir.

L’alumne ha de tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Avaluació

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

  1. Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent a cada mòdul.
  2. Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
  3. Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul i de la totalitat d’hores en la formació virtual
  4. Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure

Titulació acreditativa.

Un cop finalitzat tot el procés, s’obté el diploma i el carnet de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil que atorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Preu del curs.

Els cost total del curs de monitors/es que realitzem des de l’escola EDUCA, és de 230 €. Aquest preu inclou les 150 hores lectives, el seguiment de les pràctiques, així com el servei de tutelatge de la memòria, i la correcció i avaluació de la mateixa.

Inscriu-te