PRIMARIA

Els alumnes realitzen les seves tasques escolars amb el suport dels nostres professors que els guien en el seu aprenentatge significatiu. Cada dia es repassen els continguts impartits a l’escola i es presta una atenció especial a les assignatures que presten major dificultat. Disposem d’un ampli material didàctic i tasques per fomentar l’autonomia, seguretat i maduresa del nostre alumnat. El nostre espai i el professionals adequats fan que el teu fill/a aprengui, gaudeixi i interioritzi tot el que après. Li ensenyem a raonar.

Primària

Aquest apartat està principalment enfocat per alumnes de Primària. Es realitza la tasca escolar, resolem dubtes i creem habilitats per fomentar l’autoaprenentatge.

Màxima atenció

Els nostres alumnes estan plens d’energia i aconseguir que es concentrin al màxim és una tasca difícil. Per a això, el nombre d’alumnes a l’aula de deures es limitarà a un màxim de 6 nens per cada professor/a.

Objectiu: autonomia

El nostre objectiu no és ajudar als nostres alumnes a fer els deures, sinó ajudar-los a solucionar els problemes que els vagin sorgint de forma autònoma. A l’aula de deures s’aprèn a raonar.