QUI SOM?

Studigracienc, neix de la mà del Marcos, en Joan i la Meritxell, tres amics amb una passió en comú: L’ENSENYAMENT. Estem feliços de poder compartir el nostre espai amb vosaltres, perquè junts aprenem i ens nodrim del bonic procés ensenyament-aprenentatge. Estem atents, desperts, en formació contínua.

El desig que tenim és poder guiar  l’aprenentatge dels vostres fills/es, perquè el descobreixin i l’ assaboreixin. Hem volgut crear un espai idoni on es trobin a gust.

Quina és la nostra metodología?

L’Aprenentatge Significatiu, que vol dir: Entendre el que s’aprèn, aprofundir-ho i ser capaç de relacionar-ho amb altres aprenentatges. Studigracienc estem especialitzats en aconseguir aquesta meta: Aprendre a Aprendre.

Abans d’aprendre qualsevol cosa tenim una idea prèvia. És el nostre punt de partida, i és ideal reconèixer si és o no encertada. A través d’aquesta idea guiem als nostres alumnes cap al canvi conceptual. Són ells mateixos els que han de tractar de descobrir aquest aprenentatge a través de les tasques adequades. El professor es converteix en el mediador entre els coneixements i els alumnes i aquests s’involucren al màxim en el que aprenen. L’alumne adquireix seguretat perquè entén el contingut del que estudia en lloc de memoritzar, el que el motiva per voler seguir aprenent i li atorga autonomia en el seu propi aprenentatge. Els nostres grups són reduïts i el tracte molt personalitzat. El professor elabora una estratègia diferent amb cada un, depenent dels obstacles a superar. Amb l’aprenentatge significatiu treballem les competències bàsiques des de les diferents àrees del currículum com:

  • Competència de comunicació lingüística
  • Competència matemàtica
  • Competència en el coneixement
  • Interacció amb el món físic
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència social i ciutadana
  • Competència cultural i artística,
  • Competència per aprendre a aprendre