UNIVERSITAT

Preparem totes les assignatures de la prova d’Accés a Universitat. Obtenim excel·lents resultats tots els anys. Disposem d’horaris de tarda que pots compaginar al teu gust. I si ho necessites pots ampliar els teus horaris en classes extra de repàs. Treballem fomentant l’aprenentatge significatiu, garantint una comprensió global i específica de la matèria. Realitzem multitud d’exercicis i exàmens dotant al nostre alumnat la seguretat i autonomia necessàries per superar les proves amb èxit.